Skiroller / Rollski Skating Training

Aluminiumholm

KV+ Jet Skate
149,95 € ab 139,95 €
Longway Skate
159,95 € ab 139,95 €
4KAAD Skate7 Skiroller
179,95 € ab 149,95 €
SRB SR04+ Skate
179,95 € ab 149,95 €
KV+ Launch Skate
189,95 € ab 159,95 €
Fischer RC5 Skate
199,95 € ab 169,95 €
Fischer RC7 Skate
219,95 € ab 174,95 €
4KAAD Skate10 Skiroller
249,95 € ab 179,95 €
SRB SR05+ Skate Z-Alu
249,95 € ab 199,95 €
Swenor Skate
ab 249,95 €
Rollx Skate Team Edition
299,95 € ab 269,95 €
KV+ Hawk Speed Skate
319,95 € ab 279,95 €
Rollx Skate World Cup Edition
309,95 € ab 289,95 €
SRB SR01+ Skate Alu
379,95 € ab 329,95 €

Composite Holm

4KAAD Skate V10 Carbon Skiroller
399,95 € ab 279,95 €
SweNor Skate Elite
329,95 € ab 279,95 €
KV+ Falco Skate
329,95 € ab 299,95 €
SRB SR02+ Skate Flex
379,95 € ab 329,95 €
Fischer Carbonlite Skate
399,90 € ab 339,95 €